Styrelse
och
funktionärer

Medlemsinfo

Medlemskap

Kartor

Bilder

Om pistolskytte

Spindelns vrå

 

Välkommen till

2017-03-04 Vinterfält
1. Per-Erik Söderberg        82/112p
2. Jon Christian                  81/102p
3. Mikael Wetterstrand       80/103p
4. Kay Dufström                 77/102p
5. Patrik Renman               74/97p
6. Miguel Gil                      72/109p
7. Christer Eriksson           72/98p
8. Latif Jashari                  70/81p
9. Calin Toma                   69/63p
10. Louise Dahlberg         68/102p
11. Karl Schwed               67/93p
12. Per Gustavsson         67/69p
13. Fidan Jashari             66/106p
14. Göran Kilman            62/93p
15. Börje Millberg            62/77p
16. Anders Gustavsson   51/60p
   

2017-02-18- Vinterfält

Omgång 1
1. Per-Erik Söderberg          80/77p
2. Patrik Högdahl                 78/65p
3. Lars Werner                     76/61p
4. Kay Dufström                   75/73p
5. Latif Jashari                      75/58p
6. Jon Christian                    74/64p
7. Patrik Renman                 73/71p
8. Rolf Andersson                72/65p
9. Börje Millberg                  67/60p
10. Johan Jansson              67/59p
11. Karl Schwed                  66/69p
12. Mikael Wetterstrand      64/53p
13. Christer Eriksson          62/58p
14. Miguel Gil                     59/59p
15. Fidan Jashari               58/26p
16. Robin Myrén                48/59p

Omgång 2
1. Per-Erik Söderberg        80/75p
2. Lars Werner                   70/62p
3. Jon Christian                  68/61p
4. Patrik Renman               66/60p
5. Kay Dufström                 62/69p
6. Christer Eriksson           62/45p

  

Vinterfält      2017-02-04

Omgång  1
1. Per-Erik Söderberg               79/44p
2. Per Andersson                     77/47p
3. Robin Myrén                         77/45p
4. Björn-Henrik Rolfsson          77/44p
5. Tommy Nässén                     75/46p
6. Lousie Dahlberg                   72/39p
7. Kay Dufström                        71/40p
8. Stig Eriksson                        71/33p
9. Rolf Andersson                    70/39p
10. Latif Jashari                       70/38p
11. Karl Schwed                       69/42p
12. Lars Werner                       64/44p
13. Per Gustavsson                 57/36p
14. Börje Millberg                    56/43p
15. Jon Christian                     46/25p
16. Johan Jansson                  34/16p 

Omgång 2
1. Per-Erik Söderberg              79/49p
2. Kay Dufström                       76/34p
3. Robin Myrén                         68/45p
4. Lousie Dahlberg                   64/31p
5. Jon Christian                        50/23p
6. Lars Werner                         48/47p
  

VinterFält   2017-01-21

Omgång 1
1. Per Andersson                     83/26p
2. Per-Erik Söderberg              83/24p
3. Patrik Högdahl                     79/22p
4. Rolf Andersson                    77/19p
5. Stig Eriksson                        77/17p
6. Karl Schwed                        75/23p
7. Björn-Henrik Rolfsson         73/25p
8. Kay Dufström                       73/15p
9. Miguel Gil                             69/15p
10. Johan Jansson                   68/15p
11. Patrik Renman                   67/15p
12. Christer Eriksson               65/14p
13. Lars Werner                       65/12p
14. Börje Millberg                     55/7p
15. Per Gustavsson                  45/8p
16. Fidan Jashari                      43/12p

Omgång 2
1. Per-Erik Söderberg                83/18p
2. Patrik Högdahl                       82/11p
3. Kay Dufström                         81/25p
4. Stig Eriksson                          69/18p
5. Christer Eriksson                   69/11p
6. Björn-Henrik Rolfsson            61/16p

 

 VinterFält   7/1 2017

Omgång 1
1. Per-Erik Söderberg      83/90p
2. Patrik Högdahl             83/88p 
3. Christer Eriksson         83/87p
4. Stig Eriksson               82/80p
5. Kay Dufström              78/91p
6.Mikael Wetterstrand     75/79p
7.Robin Myrén                 70/86p
8.Börje Millberg               70/80p
9. Miguel Gil                    68/88p
10. Lars Werner              68/79p
11. Johan Jansson          62/79p

Omgång 2
1. Stig Eriksson              83/89p
2. Robin Myrén              82/81p
3. Johan Jansson          75/89p
4. Per-Erik Söderberg   73/91p
5. Kay Dufström            70/90p
6. Mikael Wetterstrand   70/70p
7. Lars Werner               21/23p

   

23/12      Julknallen

1. Robin Myrén     81/22p
2. Börje Millberg    76/18p
3. Patrik Renman   72/23p
4. Kay Dufström     63/15p
5. Per-Erik Söderberg 63/11p

  

Vinterfält    2016-12-05

Omgång 1
1. Christer Eriksson        77-144p
2. Per-Erik Söderberg     75-150p
3. Karl Schwed               69-146p
4. Robin Myrén               69-143p
5. Patrik Renman           69-136p
6. Jon Christian             67-137p
7. Per Gustavsson         66-128p
8. Miguel Gil                   60-143p

Omgång 2
1. Christer Eriksson          60-126p
2. Per-Erik Söderberg      54-96p
3. Per Gustavsson           45-92p
4. Patrik Renman            13-0p

 

Vinterfält  19/11

Omgång 1.
1. Robin Myrén          56/142p
2. Per-Erik Söderberg   56/131p
3. Patrik Renman          53/111p
4. Karl Schwed             50/121p
5. Miguel Gil                46/85p
6. Patrik Högdahl        42/109p
7. Jon Christian          42793p

Omgång 2.
1. Per-Erik Söderberg       53/139p
2. Robin Myrén                 45/129p
3. Patrik Högdahl             35/67p

 

Vinterfält     2017-02-25
1. Per-Erik Söderberg           79/68p
2. Patrik Högdahl                  77/67p
3. Christer Eriksson              76/57p
4. Karl Schwed                     74/51p
5. Patrik Renman                 74/47p
6. Tommy Nässén                73/68p
7. Jon Christian                   72/55p
8. Kay Dufström                  71/63p
9. Per Gustavsson              71/49p
10. Latif Jashari                  71/38p
11. Lars Werner                 63/45p
12. Fidan Jashari               65/38p
13. Miguel Gil                    63/50p
14. Calin Toma                  47/52p

Omgång 2
1. Per-Erik Söderberg            79/67p
2. Patrik Högdahl                   77/58p
3. Tommy Nässén                 76/59p
4. Jon Christian                     76/57p
5. Lars Werner                      74/57p
6. Kay Dufström                    73/61p
7. Christer Eriksson              71/47p
8. Latif Jashari                      61/18p
9. Fidan  Jashari                   55/35p
 

2017-02-11

omgång 1
1. Robin Myrén                  75/36p
2. Tommy Nässén              75/35p
3.Karl Schwed                   75/30p
4. Per-Erik Söderberg        75/27p
5. Patrik Renman               75/24p
6. Christer Eriksson            74/36p
7. Stig Eriksson                  73/32p
8. Patrik Högman               72/37p
9. Kay Dufström                 71/34p
10. Jon Christian                69/25p
11. Börje Millberg               68/19p
12. Latif Jashari                 67/37p
13. Per Andersson             67/35p
14. Lars Werner                 63/36p
15. Rolf Andersson            60/33p
16. Per Gustavsson           60/23p

Omgång 2
1. Per-Erik Söderberg        75/39p
2. Christer Eriksson            69/42p
3. Kay Dufström                 68/30p
4. Börje Millberg                 40/16p

  

Vinterfält 2017-01-28

Omgång 1.
1. Per Andersson                    82/67p
2. Per-Erik Söderberg             79/75p
3. Rolf Andersson                   77/71p
4. Kay Dufström                      77/70p
5. Stig Eriksson                       77/63p
6. Göran Kilman                      77/62p
7. Jon Christian                       75/50p
8. Karl Schwed                        74/79p
9. Lousie Dahlberg                  74/70p
10. Lars Werner                       71/72p
11. johan Jansson                    70/71p
12. Börje Millberg                     70/56p
13. Latif Jashari                        69/37p
14. Patrik Renman                    67/70p
15. Per Gustavsson                  66/67p
16. Miguel Gil                            66/59p
17. Fidan Jashari                       62/53p

  Omgång 2
1. Lousie Dahlberg                  79/72p
2. Per-Erik Söderberg             79/67p
3. Lars Werner                        65/54p

 

Vinterfält    2017-01-14

Omgång 1
1 Per-Erik Söderberg   82/45p
2. Stig Eriksson            78/30p
3. Per Andersson         76/35p
4. Kay Dufström           75/33p
5. Tommy Nässén        74/41p
6. Robin Myrén             74/38p
7. Johan Jansson         74/24p
8. Patrik Högdahl          73/29p
9. Christer Eriksson      73/25p
10. Miguel Gil                72/35p
11. Patrik Renman         70/33p
12. Lars Werner             70/29p
13. Börje Millberg          63/26p
14. Latif Jashari             52/16p
15. Fidan Jashari           31/15p 

Omgång 2
1. Per-Erik Söderberg      82/43p
2. Patrik Högdahl             81/25p
3. Kay Dufström               80/42p
4. Robin Myrén                80/37p
5. Christer Eriksson         76/40p
6. Patrik Renman             71/21p
7. Stig Eriksson                65/28p
8. Lars Werner                 56/28p

    

Nyårssmällen   31/12

Omgång 1
1. Kay Dufström               82p
2. Christer Eriksson         80p
3. Stig Eriksson               75p
4. Patrik Högdahl             73p
5. Per-Erik Söderberg      72p 

Omgäng 2
1. Per-Erik Söderberg    76p
2. Christer Eriksson        64p

   

VinterFält 10/12 

Omgång 1
1. Karl Schwed            79-202p
2. Patrik Högdahl         78-232p
3. Per-Erik Söderberg  76-198p
4. Robin Myrén             73-163p
5. Kay Dufström           69-181p
6. Jon Christian            69-175p
7. Börje Millberg          68-158p
8. Per Gustavsson      67-157p
9. Anders Lugn          64-163p
10. Miguel Gil            57-137p

Omgång 2
1. Per-Erik Söderberg        73-185p
2. Per Gustavsson             56-108p
3. Patrik Högdahl              39-86p

 

Vinterfält   26/11

 Omgång 1.
1. Per-Erik Söderberg              54/46p
2. Robin Myrén                        54/22p
3. Christer Eriksson                 52/44p
4.Björn-Henrik Rolfsson          52/19p
5. Patrik Högdahl                    51/50p
6. Jon Christian                      47/32p
7. Tommy Nässén                  45/0p 

Omgång 2.
1. Per-Erik Söderberg           53/46p
2. Robin Myrén                     48/45p
3. Patrik Högdahl                 44/39p
4. Jon Christian                   40/33p
5. Christer Eriksson             22/20p

 

Vinterfält 12/11

1. Patrik Högdahl   45/48p
2. Patrik Renman   45/45p
3. Karl Schwed       45/43p
4. Jon Christian      44/45p
5. Björn-Henrik Rolfsson   43/22p
6. Per-Erik Söderberg  39/35p

 

Kristinehamns Pistolklubb   

Start Om klubben Skjutprogram Tävlingar Att börja skjuta LänkarVeteranerna