Styrelse
och
funktionärer

Medlemsinfo

Medlemskap

Kartor

Bilder

Om pistolskytte

Spindelns vrå

 

Välkommen till

  2011
   
  Fält 2/4
 

Mikael Carlsson        51/71

  Per-Erik Söderberg    50/67
  Magnus Thöresson    49/66
  Patrik Renman          49/50
  Christer Hedström      45/58
  Tommy Löfgren           41/61
   
 

Vinterfält 26/3 

  Christer Hedström 42/58
  Patrik Renman 41/74
  Per-Erik Söderberg 41/66
  Anders Karlsson 38/55
  Göran Pettersson 35/56
  Miguel Gil 32/35
   
  Vinterfält 12/3 
  Göran Kilman 45/93
  Patrik Renman 43/75
  Stig Eriksson 40/86
  Rolf Andersson 40/74
  Miguel Gil 39/67
  Christer Hedström 38/68
   
  Vinterfält 5/3
  Magnus Thöresson 44/72
  Christer Hedström 42/48
  Stig Eriksson 40/54
  Miguel Gil 34/47
  Fredrik Grahn 34/31
  Göran Pettersson 31/49
   
  Vinterfält 26/2 
  Magnus Thöresson 45/73
  Miguel Gil 45/70
  Christer Hedström 45/69
  Tommy Löfgren 38/46
  Göran Pettersson 34/51
   
  Vinterfält 19/2
  Patrik Renman 48/88
  Christer Hedström 44/71
  Fredrik Grahn 42/56
  Miguel Gil 41/54
  Emilio Koutsouridakis 35/24
   
  Vinterfält 22/1
  Mikael Carlsson 32/54
  Magnus Grahn 31/52
  Christer Hedström 31/51
  Miguel Gil 31/49
  Fredrik Grahn 23/31
   
  Vinterfält 8/1
  Magnus Grahn 31/22
  Christer Hedström 30/44
  Miguel Gil 30/42
  Göran Pettersson 26/36
  Fredrik Grahn 23/27
   

Kristinehamns Pistolklubb   

Start Om klubben Skjutprogram Tävlingar Att börja skjuta Länkar