Välkommen till

Här presenteras resultaten i de olika cuper som skjuts under 2011.


 


 
Fältcup Bancup
Söderberg Per-Erik 30 0 28 30 30 28 30 0 0 148
Renman Patrik 28 0 30 0 0 30 28 0 30 146
Carlberg Peter 0 0 26 20 0 26 20 0 0 92
Karlsson Anders 24 0 0 24 0 22 18 0 0 88
Pettersson Göran 0 0 20 26 28 0 0 0 0 74
Gil Miguel 0 0 22 0 0 24 0 0 26 72
Hedström Christer 0 0 24 22 0 0 24 0 0 70
Söderberg Tim 22 0 0 0 26 20 0 0 0 68
Almen Lars 0 0 0 0 0 0 26 0 28 54
Thöresson Magnus 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28
Kilman Göran 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Renman Johanna 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
Näsfeldt Rune 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
Olausson Sara 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22
Hedström Gert 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16

 

 
Magnumcup  
Karlsson Anders 0 30 26 0 26 30 30 30 28 148
Kilman Göran 0 28 30 0 30 0 26 0 30 144
Renman Patrik 0 24 0 0 28 26 22 28 0 128
Gil Miguel 0 22 22 0 24 28 24 0 26 124
Carlsson Mikael 0 26 28 0 0 0 28 0 0 82
Hedström Christer 0 0 20 0 0 0 0 26 0 46
Söderberg Per-Erik 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24

 

 
Bancup  
Almén Lars 0 0 0 0 28 30 28 28 30 144
Renman Patrik 30 28 0 0 0 26 24 0 24 132
Gil Miguel 26 30 0 0 0 22 26 0 26 130
Hedström Christer 28 0 30 0 24 18 0 26 0 126
Carlberg Peter 22 26 26 0 26 0 0 24 22 124
Olausson Sara 0 0 0 0 22 20 22 26 28 118
Thöresson Magnus 0 0 0 0 30 24 30 30 0 114
Pettersson Göran 24 22 28 0 20 0 0 18 0 112
Jansson Johan 0 0 24 0 0 18 20 20 20 102
Hedström Gert 0 0 22 0 18 0 0 22 0 62
Grahn Fredrik 20 20 0 0 0 0 0 0 0 40
Johansson Frida 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
Grahn Magnus 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24

 

 

Kristinehamns Pistolklubb   

Start Om klubben Skjutprogram Tävlingar Att börja skjuta Länkar